Terug naar boven

Over Body Stress Release

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek gericht op het activeren en herstellen van een unieke capaciteit van het lichaam: het zelfherstellend vermogen. De practitioner helpt het lichaam om zich vrij te maken van vastgezette spierspanning door met een lichte druk van de handen impulsen te geven, op een vooraf bepaalde plaats en in een vooraf bepaalde richting. Dit stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam om weer optimaal te functioneren.

Stress en overbelasting

Stress wordt vaak gezien als iets negatiefs. Toch is een bepaalde mate van stress gezond: het houdt ons actief, fit en alert. Stress wordt pas negatief wanneer de persoonlijke grens wordt overschreden. Is er eenmaal sprake van overbelasting, dan kan het lichaam deze spanning uit zichzelf niet meer loslaten (- vergelijk het met een emmer met water, die uiteindelijk zal overlopen als hij vol is).

Om zichzelf te beschermen, slaat het lichaam een teveel aan stress op. Hierdoor ontstaat spierspanning. Dat heeft zijn weerslag op de zenuwen: die raken geïrriteerd. Het gevolg is een te sterke of te zwakke werking van de zenuw, en een verstoring van de functie van lichaamsdelen of organen die door zo’n zenuw verzorgd worden. Bijvoorbeeld: body stress die de spijsverteringsorganen aantast kan leiden tot diarree (te sterke zenuwprikkel) of verstopping (te zwakke zenuwwerking). Body stress in de wervelkolom heeft de meest verreikende gevolgen, want elke ruggenmergzenuw staat met een groot deel van het lichaam in verbinding. Wanneer het lichaam lange tijd te maken heeft met opgeslagen spierspanning, kan zich dit uiten in een beperkte bewegingsvrijheid, pijn en/of vermoeidheid.

Oorzaken van opbouwen van spierspanning (stress):

  • Lichamelijke overbelasting
  • Emotionele overbelasting
  • Chemische overbelasting

Lichamelijke overbelasting kan onder meer ontstaan door zware lichamelijke arbeid, overmatig sporten, een verkeerde houding, een repeterende beweging, door een val of een ongeluk. Ook zware medische ingrepen of een langdurig ziekbed kunnen lichamelijke overbelasting veroorzaken. In ieder geval is hierbij de persoonlijke grens van wat een lichaam kan verwerken overschreden en herstelt het lichaam niet meer uit zichzelf.

Emotionele overbelasting kan ontstaan wanneer het lichaam te lang blootstaat aan negatieve mentale processen. Mogelijke oorzaken kunnen werk gerelateerde omstandigheden, financiële problemen, verlies van een dierbare of ernstig verstoorde relaties zijn. Wanneer deze emotionele of mentale overbelasting te lang aanhoudt of te zwaar is, kan het lichaam een teveel aan spierspanning opbouwen. Deze spanning kan zich in het lichaam vastzetten met pijn en/of vermoeidheidsklachten tot gevolg.

Chemische overbelasting is een vorm van overbelasting die kan worden veroorzaakt door het inademen van verontreinigde lucht, het via de huid opnemen van schadelijke stoffen, door kleur, geur en smaakstoffen in onze voeding, door het gebruik van medicijnen of als gevolg van een narcose of chemotherapie.