Terug naar boven
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

1. Helpt BSR altijd?

In de praktijk blijkt dat in 75% van de behandelingen succes wordt behaald. In 5% van de gevallen is de oorzaak niet body stress gerelateerd maar kunnen klachten door bijvoorbeeld een ziekte worden veroorzaakt. BSR zorgt in zo’n situatie echter wel voor een beter welbevinden. In 20% van de gevallen worden de behandelingen voortijdig gestopt door de cliënt.

2. Waarbij helpt BSR?

BSR werkt niet specifiek op klachten maar op het natuurlijke vermogen van het lichaam tot zelfgenezing. Als dit vermogen verstoord is geraakt kunnen klachten ontstaan zoals: beperkte mobiliteit, pijn of stijfheid in rug, nek, hoofd, schouders, benen, heupen of last met het spijsverteringsstelsel, hoofdpijn, migraine, whiplash, menstruatieproblemen, eczeem, astma, slaapstoornissen, depressies en oververmoeidheid. Ook bij kramp, duizeligheid, RSI, concentratieproblemen, hernia’s, brandend maagzuur, groeipijn bij kinderen, onrust en bedplassen, buikkramp en bij huilbaby’s kunt u denken aan teveel opgeslagen spierspanning. BSR stimuleert en activeert het zelfherstellend vermogen van het lichaam en kan dus effectief zijn bij uiteenlopende klachten. Bij acute en hevige klachten raden wij aan eerst een arts te raadplegen.

3. Voor wie is BSR?

BSR is gericht op het optimaliseren van het functioneren van het gehele lichaam. BSR activeert het zelfhelende vermogen van het lichaam; de techniek is mild en precies. Het is daarom geschikt voor iedereen: van jong tot oud, ziek of gezond. BSR is uitermate geschikt voor het onderhouden van uw gezondheid.

4. Wat kan BSR doen voor kinderen?

Kinderen kunnen al van jongs af aan body stress hebben, bijvoorbeeld als de zwangerschap of de bevalling niet optimaal is verlopen. Dat is terug te zien bij huilbaby’s, maar ook bij kleine kinderen met buikkrampen, een eenzijdige voorkeurhouding, niet graag willen lopen maar gedragen worden – dit alles geeft aan dat er teveel spanning in het lijfje zit.

Opgroeiende kinderen hebben letterlijk te maken met vallen en opstaan waardoor bodystress kan worden opgedaan. Wanneer zij klagen over ‘groeipijn’ kan dat een signaal zijn voor teveel spierspanning. Lichamelijke onrust, bedplassen, concentratieproblemen, agressie of slecht slapen zijn ook signalen van body stress. Over het algemeen is BSR effectief voor baby’s en kinderen; zij reageren vaak snel op de behandeling omdat spierspanning nog niet zo lang in hun lichaam is opgeslagen.

5. Waarin verschilt BSR met andere behandelwijzen?

BSR richt zich op het lichaam in zijn totaliteit en de onderlinge samenhang. De visie van BSR is dat spierspanning een functie heeft. Teveel spanning in de spieren heeft enerzijds een signaalfunctie en anderzijds een beschermende functie. BSR is ontwikkeld om teveel opgebouwde en vastgezette spierspanning te verminderen en daarmee de communicatie tussen het lichaam en de hersenen te herstellen. De techniek is zacht en vriendelijk en is gebaseerd op respect voor het aangeboren vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen.

6. Hoe kan BSR helpen als er geen diagnose wordt gesteld?

Bij BSR ligt de cliënt geheel gekleed met het gezicht naar beneden op een speciaal ontworpen BSR-bank. De practitioner activeert het biofeedbackmechanisme van het lichaam door de voeten op een specifieke manier te bewegen, dit noemen we de zogenaamde ‘monitor’. Door zacht op bepaalde punten op het lichaam te drukken wordt het lichaam op body stress getest. Het is de intelligentie van het lichaam om nauwkeurig de locatie en richting van de spanningslijnen aan te geven.

De release bestaat uit een besliste impuls op de juiste plaats in de juiste richting, daar waar de spanning is geconstateerd. Hiermee wordt een geordende reeks boodschappen naar de hersenen gestuurd, om die alert te maken op de vastgezette spanning. De hersenen kunnen dan de betrokken structuren opdracht geven om de spanning los te laten. Hiervoor is geen kracht nodig, juist de lichte maar effectieve impulsen zetten het lichaam aan tot zelfgenezing. Een diagnose is dus niet noodzakelijk omdat iedere cliënt dezelfde behandeling krijgt waarbij zal blijken waar de spanning zich bevindt. Bepaalde klachten vergen soms speciale aandacht. Er zijn situaties waarbij klachten niet door body stress worden veroorzaakt. Ook bij acute en hevige klachten raden wij aan eerst een arts te raadplegen.

7. Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Body Stress Release is een proces. De ervaring heeft geleerd dit proces op te starten met drie afspraken binnen elf dagen, namelijk op de 1e, de 4e en de 11e dag.
Eventuele vervolgafspraken en de frequentie daarvan zijn per individu verschillend; elk lichaam is immers anders.
Meestal zal spanning die recent is ontstaan, sneller loslaten dan spanning die gedurende langere tijd is opgebouwd. De praktijk wijst uit dat veel cliënten na een paar behandelingen positief effect voelen maar soms duurt dat wat langer. Baby’s en kinderen reageren in de regel snel.

Als het goed gaat zullen de behandelingen met steeds grotere tussenpozen gedaan worden totdat de cliënt zijn gezondheid weer als goed of optimaal beschouwt. Daarna is het raadzaam om een aantal keren per jaar terug te komen. Vergelijk dit met een auto die op gezette tijden naar de garage gaat om problemen te voorkomen.

bsr_waterland_003

8. Wordt BSR vergoed door mijn zorgverzekeraar?

In veel gevallen kunt u kunt (een deel van) onze consulten vergoed krijgen. Daarvoor moet u wel aanvullend verzekerd zijn; vergoeding komt niet ten laste van uw eigen risico.
De practitioners van Body Stress Release Waterland, Kees Ruijer en Suzanne van de Nes, zijn aangesloten bij twee beroepsverenigingen: de BSRAN en de VBAG.
Een aantal zorgverzekeringen vergoed BSR echter niet, ook niet vanuit een aanvullend pakket.
Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie.

9. Is BSR een spirituele of energetische geneeswijze?

BSR is geen geneeswijze, het lichaam geneest zichzelf. Bij BSR gaan we uit van de samenhang tussen de fysieke processen en de emoties en energieën in het lichaam, maar de techniek richt zich puur op de fysieke aanwezigheid van spierspanning. Het proces dat in het lichaam op gang wordt gebracht is aantoonbaar, vertoont een logisch verloop en heeft positieve invloed op het welbevinden van de persoon.

10. Waar vind ik meer informatie? Links?

Wilt u lezen over Body Stress Release?
– Basisboek Body Stress Release
Auteur: Gail Meggersee. Uitgever: Altamira-Becht (ISBN 978 90 6963 784 6)

– Body Stress Release, ondersteuning van het zelfhelend vermogen
Auteur: Edith Wiersma-Arts. Uitgever: AnkhHermes. Ankertje 303 (ISBN 978 90 202 0246 5)

Kijk voor meer informatie:
* de website van de beroepsvereniging, BSRAN: www.bodystressrelease.nl
* Facebook (Body Stress Release Nederland, Body Stress Release Academy)
* filmpjes op Youtube

11. Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen) worden gesteld. Ook Body Stress Release Waterland voldoet aan deze eisen.

Heeft u een klacht of bent u ergens niet tevreden over? Dan hopen we dat u zich vrij genoeg voelt om dat eerst met ons te bespreken.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze klachtenfunctionaris kan u helpen met het formuleren van uw klacht of onvrede, of optreden als bemiddelaar. U kunt de functionaris bereiken via de Quasir, het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorgsector: via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of telefoon (06-48445538).
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van RBCZ.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht op de website van de BSRAN (www.bodystressrelease.nl) en de VBAG (www.vbag.nl).

12. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens (privacy statement)?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat we, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release­behandeling uitgevoerd.

We doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:
* zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
* als enige toegang hebben tot uw gegevens;
* er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
* niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie;
* de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaren, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een beveiligd pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
* voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid. Onze waarnemers vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels;
* voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-­to-­date software.
Als we vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur:
* uw naam, adres en woonplaats;
* uw geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar;
* de datum van de behandeling;
* een korte omschrijving van de behandeling:
* de kosten van het consult.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Belastingdienst).

Vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u het recht:
* uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
* uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
* bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
* op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in een digitaal document naar uzelf of een door u genoemde organisatie te sturen.

Heeft u een verzoek tot inzage, correctie of overdragen van uw persoonsgegevens? Of heeft u een bezwaar tegen de verwerking of een verzoek tot intrekking van toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op: T. 06 – 29516503 of E. info@bsrwaterland.nl.